פירוק חברה

מהו פירוק חברה? על פי ההגדרה המשפטית ההגדרה של חברה היא מסגרת של ישות משפטית מובנת אשר נוסדה בעבור מטרה מסוימת שלא ניתן להגשימה על ידי אדם אחד בלבד.

הקמת חברה מהווה ביטוי בולט של השיטה הקפיטליסטית הנהוגה כיום במדינות מערביות ויש בה לעודד פעילות עסקית לגיטימית וזאת תוך יצירת חוצץ בין החברה עצמה לבין אלו המנהלים אותה. דבר המונע מנושי החברה בתביעה ישירה של האנשים עצמם העומדים מאחורי החברה. ​כל מדינה מגדירה אחרת במסגרת חוקיה את הדרכים להקים חברה ואף את ההליך הנוגע לפירוקן.

בישראל תחום פירוק החברות מוסדר במסגרת "דיני חברות" כשתהליכים אלו מתנהלים בהנחיית רשם החברות שהוא חלק ממשרד המשפטים. ​פירוק חברות מתייחס למצב בו חברה נאלצת להגיע לנקודה בה היא זקוקה לפירוקה בשל חוסר יכולתה לשלם את חובותיה או שאין היא יכולה להתקיים מסיבותיה שלה. פירוק החברה יכול להתבצע בעידוד ורצון החברה עצמה או בהוראה של בית המשפט. במסגרת הליך זה ימונה לחברה מפרק אשר אחראי על כינוס כל הנכסים של החברה והשבת החובות לנושים. בסיומו של התהליך יכריזו בבית המשפט על פירוקה הסופי של החברה וביטולה.

✔ ביטול הגבלות ועיקולים✔ ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ✔ ביטול הגבלת רישיון נהיגה✔ ביטול עיקול משכורת✔ אישור לפתיחת חשבון בנק✔ אישור לפתיחת עוסק מורשה✔ מחיקת חובות✔ הסדרים מול רשויות✔ איחוד תיקים✔ הסדר נושים✔ הפטר חובות ✔ הסדר בנקים✔ פשיטת רגל✔ פירוק חברה✔ הוצאה לפועל✔ שיקום כלכלי

✔ ביטול הגבלות ועיקולים ✔ ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ✔ ביטול הגבלת רישיון נהיגה ✔ ביטול עיקול משכורת ✔ אישור לפתיחת חשבון בנק ✔ אישור לפתיחת עוסק מורשה ✔ מחיקת חובות ✔ הסדרים מול רשויות ✔ איחוד תיקים ✔ הסדר נושים ✔ הפטר חובות ✔ הסדר בנקים ✔ פשיטת רגל ✔ פירוק חברה ✔ הוצאה לפועל ✔ שיקום כלכלי

לייעוץ עם עו"ד מומלץ ללא התחייבות השאר פרטים עכשיו